Zpět

ČR bude hostit dva MSCA COFUND programy pro postdoktorandy

15.07.2022

Autor: Lyudmyla Tysyachna

Typ: Koordinátoři projektů

Sdílet na sociální sítě:

Evropská komise počátkem července zveřejnila výsledky výzvy MSCA COFUND 2021. Mezi 26 projekty, které EU podpoří, jsou i dva programy, které budou realizované v České republice. V konkurenci 116 žádostí z celé Evropy ve výzvě uspělo Středočeské inovační centrum (SIC) a Fyzikální ústav AV ČR (FZU).

Granty MSCA COFUND poskytují spolufinancování na školicí programy pro studenty doktorského studia  nebo postdoktorandy realizované na regionální, národní či mezinárodní úrovni. Ve výzvě   z roku 2021 Evropská komise podpoří běh 13 studijních programů určených pro doktorské studenty a 13 fellowshipových programů pro vědce s již získaným titulem Ph.D. Oba úspěšné české projekty, MERIT (SIC) i P4F (FZU), se zaměří na postdoktorandy. Jejich cílem je díky individuálnímu přístupu a širokému spektru možností kariérního rozvoje přilákat do České republiky v souhrnu až 90 špičkových výzkumných pracovníků ze zahraničí.

"Vzhledem k tomu, že od roku 2018 úzce spolupracuji s výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji, vím, že nedostatek kvalifikovaných zahraničních vědců je jejich slabším místem a že podobný program jim může významně pomoci, nejen přivést nové vědce ze zahraničí, ale také zviditelnit se na mezinárodní úrovni. A to byl také důvod, proč jsme o grant začali usilovat a projekt začali budovat prakticky od nuly," vzpomíná na pohnutky, které Středočeské inovační centrum k přípravě žádosti vedly, programová manažerka MERIT Martina Vycudilíková.

Školení poskytovaná v rámci programů MSCA COFUND by měla vědcům umožnit nejen osvojit si nové znalosti a výzkumné metody související s prací ve vědě, ale i nabídnout vhled do práce v neakademickém sektoru a podpořit rozvoj schopností přenositelných napříč trhem práce. Tvůrkyně obou úspěšných českých projektů potvrzují, že vytvořit takto inovativní a atraktivní vzdělávací program byl komplexní a časově náročný proces.

"Příprava a koordinace projektu P4F, na kterém se podílí více než 71 institucí , nebyla snadná, ale máme velkou radost, že patříme mezi 13 evropských projektů, které si z více než stovky žádostí Evropská komise vybrala. Získali jsme téměř 6 milionů eur, tedy více než 146 milionů korun na realizaci 60 dvouletých postdoktorandských stáží, což svědčí o kvalitě podaného projektu",  vysvětluje Ilona Skordis Gottwaldová, vedoucí grantové kanceláře Fyzikálního ústavu AV ČR.

Projekty MSCA COFUND jsou z poloviny spolufinancované z dalších zdrojů – národních, regionálních či soukromých. Program MERIT, který podpoří výzkumný pobyt až 30 zahraničním vědcům v ČR, získá na realizaci programu z Horizontu Evropa 3,6 mil. eur. Aktivity budou kofinancované Středočeským krajem a 15 partnerskými organizacemi, kde budou tzv. fellowshipy probíhat. Realizace programu P4F bude možná mimo jiné díky spolufinancování Akademie věd ČR.

O získání grantu usilovaly obě vítězné české instituce opakovaně, nejprve v Horizontu 2020, poté v Horizontu Evropa, tedy za částečně pozměněných pravidel. "Přípravu programu MERIT jsme zahájili již v lednu 2018, takže cesta k úspěchu byla dlouhá a trnitá. Poprvé jsme získali hodnocení 77  %, podruhé 87,5  % a nyní napotřetí 98  %. Motivací to za tu dobu nevzdat pro mě byla hlavně dlouholetá podpora spolupracujících výzkumných organizací,“ říká Martina Vycudilíková ze SIC.

FZU se ucházel o kofinancování fellowshipového programu pro postdoktorandy v MSCA COFUND dvakrát. "Pro vědeckou instituci je to obrovská příležitost. Díky projektu P4F se do vědeckých skupin Fyzikálního ústavu zapojí talentovaní zahraniční postdoktorandi, kteří budou vybráni v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení, na jehož kvalitu bude dohlížet mezinárodní panel a zástupci Evropské komise. Svým rozsahem je náš program srovnatelný s podobnými programy vědeckých institucí, jako je např. švýcarský Paul Scherrer Institut," nastiňuje Ilona Skordis Gottwaldová významný přínos, které projekty MSCA COFUND skýtají pro zapojené organizace z hlediska mezinárodní prestiže a zkvalitňování institucionálního prostředí a nabízených kariérních příležitostí.

Žádost o grant má pouze rámcově definované parametry, vzdělávací program navrhuje instituce sama podle svých potřeb a s přihlédnutím k prioritám Evropské komise. "Pro její přípravu jsou třeba nejen rozsáhlé znalosti a důkladné studium, ale především vhodně složený a sehraný přípravný tým. Příprava by navíc byla mnohem složitější bez podpory Technologického centra AV ČR a NCP pro MSCA Zuzany Šimek, jejíž schopnost naslouchat a kreativně zpracovávat podněty vědeckých institucí je nedocenitelná. Zuzana připravila několik vysoce kvalitních akcí, bez nichž bychom se především v počátku ve výzvě velice pomalu orientovali. Patří jí velký dík,“ doplňuje Ilona Skordis Gottwaldová.

Důležitost pomoci ze strany Technologického centra AV ČR potvrzuje také Martina Vycudilíková a zdůrazňuje, že k získání vysokého bodového ohodnocení bylo třeba do programu vhodně a účelně zakomponovat principy, které Evropská unie ve výzkumu prosazuje: "Kvůli žádosti jsem absolvovala několik školení vedených zahraničními evaluátory, ale také další semináře o genderových tématech ve vědě, open access a Data Management atd. Kromě toho jsme žádost opakovaně konzultovali s NCP i dalšími experty."

Kromě SIC a FZU, které uspěly ve výzvě MSCA COFUND 2021 v roli příjemce, se české výzkumné organizace budou podílet jako partneři na implementaci dalších čtyř projektů MSCA COFUND, dvou doktorských vzdělávacích programů a dvou programů pro postdoktorandy.

Nejbližší výzva MSCA COFUND bude vyhlášena 11. října 2022 s termínem uzávěrky 9. února 2023.

Další informace o obou úspěšných projektech naleznete v tiskových zprávách SIC a FZU.

Více

prof. Marek Svoboda se stal členem výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa

07.09.2022

Autor: Mgr. Anna Svobodová, MOÚ

Ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., se stal členem expertního výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa.  Evropská komise vyhlásila výzvu pro vyhledání špičkových odborníků do těchto tzv. výborů misí (Mission Boards) v...

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na environmentální a technologickou etiku

08.08.2022

Autor: Jana Říhová a Petr Urban, Filosofický ústav AV ČR

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P)...

Úspěch českých sociologů a ekonomů: zapojení do výzkumu váhavých postojů k očkování

19.07.2022

Autor:

Očkování je stále aktuální téma. Od března 2021 se mu v rámci mezinárodního výzkumného projektu Addressing vaccine hesitancy in Europe VAX-Trust věnuje český tým sociologů z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy....

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky