Zpět

Digitální řešení pro zemědělský sektor - projekt SmartAgriHubs

31.05.2022

Autor: Naďa Koníčková, Šárka Horáková

Sdílet na sociální sítě:

SmartAgriHubs je inovační projekt financovaný z programu H2020, jehož cílem je urychlit digitální transformaci evropského agro-potravinářského sektoru. Prostřednictvím sítě digitálních inovačních hubů (DIH) má tak zemědělský sektor snazší přístup k zavádění digitálních řešení. Jádrem projektu je 9 regionálních klastrů (RC) a 28 inovačních experimentů (IE), které demonstrují využití digitálních inovací v zemědělství. Tato řešení mohou být replikována v evropských regionech, a tak využívána evropskými farmáři. Důležitým aspektem projektu je přímé zaangažování uživatelů inovací a udržitelnost nabízených řešení. Partneři SmartAgriHubs budou spolupracovat s evropskými regiony, aby maximalizovali návratnost evropských investic, včetně regionálních strukturálních fondů a soukromého kapitálu.

Českými partnery v projektu, který byl zahájen v listopadu 2018 a je koordinován holandským STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, jsou společnosti WirelessInfo a Lesprojekt – služby, s. r. o.  WirelessInfo je v projektu jedním ze dvou koordinačních pracovišť pro střední Evropu a jeho role spočívá též v podpoře inovačních experimentů. Lesprojekt – služby, s. r. o. se přímo podílel na vytváření inovačních experimentů. V rámci vyhlášených otevřených výzev (Open calls) se do projektových aktivit zapojily jako třetí strany další české společnosti: Plan4all z. s., České centrum pro vědu a společnost, Zemědělský svaz ČR a CzechInno, z. s. p. o.

Hlavním výstupem českých partnerů je budování znalostní platformy a vytvoření Českého Inovačního Hubu - AgriHub.cz, dále navázání na další aktivity k digitálním inovačním hubům mimo zemědělství a obecně podpora inovací v zemědělství. V současné době se české organizace podílejí na přípravě dalšího certifikovaného vzdělávání pro potřeby rozvoje precizního zemědělství.

Součástí projektových aktivit bylo také uspořádání dvou webinářů v květnu 2022 ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství a Zemědělským svazem ČR:

·        Záznam prvního webináře na téma „Jak začít s precizním zemědělstvím a co je třeba udělat na začátku“ najdete v české verzi na adrese: https://youtu.be/gJ6KikpjiZM a v angličtině je dostupný na odkazu: https://youtu.be/4fDE_xiI1iY

·        Pokračováním byl webinář s názvem „Technologie precizního zemědělství“, jehož nahrávku najdete na následujícím odkazu: https://youtu.be/wuPszxFU4D4

 

Více

Úspěch české firmy MIWA Technologies v programu EIC Accelerator

31.03.2023

Autor: Michaela Vlková

MIWA Technologies, a. s., je českou firmou působící na trhu od roku 2016. MIWA vyvinula a uvádí do obchodů novou technologii pro distribuci a prodej produktů denní spotřeby, jako jsou čisticí prostředky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, která výrazně snižuje spotřebu obalů...

České instituce budou díky MSCA hostit 50 zahraničních vědkyň a vědců

16.03.2023

Autor:

Přinášíme výsledky druhé výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships/ERA Fellowships v Horizontu Evropa a ad hoc výzvy MSCA4Ukraine. Do výzvy MSCA PF 2022 bylo celkem předloženo 7 044 projektů, o 1 312 projektů méně než v první výzvě programu Horizont Evropa...

Projekt DELISA-LTO - úspěch koordinátora z České republiky ve vysoce konkurenčním prostředí programu Euratom

01.03.2023

Autor: Korittová

V první výzvě programu Euratom v Horizontu Evropa, spadající pod pracovní program 2021 – 2022, bylo v šestnácti tématech vybráno k financování celkem dvacet devět projektů. Do dvaceti z nich, tedy do více než dvou třetin,...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky