Zpět

Evropský úspěch českých start-upů a studentů v programech EIT Food

24.11.2021

Autor: Monika Tomaniová, Edita Ryšlavá, Karolína Friessová

Sdílet na sociální sítě:

EIT Food je jednou z největších evropských iniciativ v oblasti potravin, která usiluje o to, aby byl potravinový systém udržitelnější, zdravější a důvěryhodnější. Je zaměřena na propojování akademického, výzkumného a průmyslového sektoru, přenos znalostí a podporu inovativního podnikání.

V České republice zastupuje EIT Food EIT Food Hub, který byl založen roku 2018 na VŠCHT Praha a od roku 2021 ho tvoří konsorcium Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Impact Hubu Praha. Jeho cílem je posilovat místní inovační ekosystémy a implementovat aktivity a portfolio programů v rámci Regionálního inovačního schématu (RIS).

Programy, které EIT Food Hub nabízí, lze zařadit do 4 pilířů zaměřených na podporu vzdělávání, inovací, podnikavosti a zapojení veřejnosti. Od roku 2021 se aktivity EIT Food soustředí na 6 základních oblastí – alternativní proteiny, udržitelné zemědělství, výživu, udržitelnou akvakulturu, digitální sledovatelnost, cirkulární potravinové systémy. Všemi oblastmi se pak prolíná digitální transformace potravinového systému, a zacílení na konzumenty.

V roce 2020 se uskutečnila celá řada zajímavých programů a soutěží pro start-upy v různé fázi rozvoje, z nichž některé úspěšně pokračují i v roce 2021, jiné byly nahrazeny novými aktivitami.

 • Za významný úspěch a success story můžeme považovat velmi úspěšnou účast Thermosolar Hive v soutěži Innovation Prize v roce 2020. Tato firma, která vyrábí úly s technologií umožňující ekologický chov včelstev, zvítězila v národní soutěži a umístila na skvělém 3. místě v celoevropském finále.
 • Další úspěšnou firmou je ULLMANNA, která se svým „plecím robotem“ získala možnost testovat s partnery EIT Food svou technologii v rámci programu Test Farms.
 • Úspěšný byl i vzdělávací program Empowering Women in Agrifood (EWA), zaměřený na podporu žen podnikatelek – farmářek, který probíhal v Česku v roce 2020 a byl organizovaný cats2cats. V rámci tohoto programu probíhal mentoring, bussiness coaching;  10 vybraných žen podnikatelek mělo i možnosti pro navázání kontaktů a přístup k investorům. Vítězkou v národním programu se stala  Květinová farma Pod Smrkem se svým nástrojem ProSoilBlocker

Mezi další klíčové aktivity EIT Food, realizované nejen v Česku, patří následující programy:

 • RIS Fellowships a Talents pro studenty vysokých škol všech studijních cyklů, kterého se každoročně účastní asi dvě desítky studentů. Také zde byli zástupci českých studentů mezi úspěšnými absolventy a prosadili se v náročném výběrovém řízení mezi svými evropskými kolegy.
 • RIS Summer Schools a školící aktivity typu Design Thinking, které umožňují účastníkům rozvinout podnikatelské dovednosti a inovační schopnosti,
 • Organizace celé řady tzv. awareness events pro podporu vzdělávání, inovací nebo podnikavosti v oblastech podporovaných EIT Food,
 • Massive Online Open Courses nabízené v různých oblastech pro všechny zájemce zdarma,
 • Consumer Engagement Labs zaměřené na zapojení konzumentů do inovace potravinářských výrobků pro cílové spotřebitelské skupiny (např. seniory),
 • Test Farms pro podporu technologických zemědělských start-upů,
 • Challenge Labs zaměřené na řešení definovaných problémů v potravinářském odvětví a zapojení týmů, tvořených zástupci průmyslu, akademické sféry a start-upů; v letošním roce je tento program v Česku organizován Impact Hubem ve spolupráci s Nestlé, na téma uhlíkově neutrálních potravin,
 • Jumpstarter a Seedbed pro začínající zájemce o podnikání,
 • Food Accelleration Network (FAN) pro start-upy s produktem/řešením, připraveným pro vstup na trh,
 • RisingFoodStars pro scale-upy s ambicí proniknout na mezinárodní trhy.

V roce 2020 se EIT Food Hub připojil i do evropského průzkumu Foresight on the impact of COVID-19, který se zabýval analýzou dopadu epidemie na zemědělsko-potravinářský sektor v zapojených zemích EU.

Na podporu aktivit EIT Food Hub v Česku navázal v roce 2020 projekt KOMPAS (LTI20005, Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin)  financovaný programem INTER-INFORM Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, v rámci kterého byla vytvořena Informační platforma pro podporu inovací v oblasti potravin, https://www.inovacevpotravinach.eu/. Tato webová platforma přehledně shrnuje informace pro začínající podnikatele a zájemce o podnikání a také umožňuje sjednocené vyhledávání různých možností podpory dostupné v Česku (což dosud nebylo možné na jednom místě), včetně programů EIT Food.

 

Více

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na environmentální a technologickou etiku

08.08.2022

Autor: Jana Říhová a Petr Urban, Filosofický ústav AV ČR

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P)...

Úspěch českých sociologů a ekonomů: zapojení do výzkumu váhavých postojů k očkování

19.07.2022

Autor:

Očkování je stále aktuální téma. Od března 2021 se mu v rámci mezinárodního výzkumného projektu Addressing vaccine hesitancy in Europe VAX-Trust věnuje český tým sociologů z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy....

ČR bude hostit dva MSCA COFUND programy pro postdoktorandy

15.07.2022

Autor: Lyudmyla Tysyachna

Evropská komise počátkem července zveřejnila výsledky výzvy MSCA COFUND 2021. Mezi 26 projekty, které EU podpoří, jsou i dva programy, které budou realizované v České republice. V konkurenci 116 žádostí z celé Evropy ve výzvě uspělo Středočeské inovační...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky