Zpět

Česká republika slaví úspěch v soutěži Nového evropského Bauhausu

16.06.2022

V soutěži o Ceny Nového evropského Bauhausu 2022 se umístil český projekt Reclaim Žižkov. Tato iniciativa chce vybudovat dostupné a udržitelné bydlení. Nový model by měl nabídnout alternativní bydlení v síti obytných budov, které budou propojené a interaktivní. 

Ceny byly uděleny na Festivalu Nového evropského Bauhausu, který probíhal od 9.– 12. června 2022. Soutěž podporuje vynikající projekty, nápady a koncepce, které přispívají k rozvoji iniciativy Nového evropského Bauhausu a splňují její klíčové hodnoty, kterými jsou udržitelnost, estetika a inkluze.  

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 1 110 projektů, které soutěžily ve 4 soutěžních kategoriích: Návrat k přírodě, Znovu získat pocit sounáležitosti, Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob a V průmyslovém ekosystému je nutno uvažovat dlouhodobě, s přihlédnutím k životním cyklům. Projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě v kategorii Znovu získat pocit sounáležitosti. Tato kategorie cílí na projekty, které přispívají k pocitu sounáležitosti, vyzdvihují rozmanitost a zapojení místních komunit. Projekt byl hodnocen v sekci pro vycházející hvězdy (New European Bauhaus Rising Stars), kde jsou předkládány nápady mladých talentů ve věku do 30 let. 

Záznam z předávání cen: New European Bauhaus Awards Ceremony 11/06/2022

Zdroj informací: CZELO

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky