Zpět

EIT oznámil vítězný projekt na ustavení EIT Kultura & Kreativita

26.06.2022

Dne 23. června 2022 oznámil EIT, že vítězným týmem je "ICE- Innovation by Creative Economy”, který má 50 partnerů z 20 zemí a který koordinuje německá společnost Fraunhofer. Hlavním cílem v pořadí 9. znalostního a inovačního společenství EIT (KIC) je posílit a přeměnit evropská kulturní a kreativní odvětví a průmysly (CCSI) připojením kreativců a relevantních organizací k největší evropské inovační síti. Nové partnerství získá od EIT grant ve výši 6 milionů eur na nastartování aktivit a ustavení všech řídicích struktur. Aktivity budou realizovány prostřednictvím 6 kolokačních center:

  • CLC North West: Amsterdam, The Netherlands
  • CLC North: Helsinki, Finland
  • CLC South: Bologna, Italy
  • CLC South West: Barcelona, Spain
  • CLC South East Europe & ALPS: Vienna, Austria
  • CLC East: Kosice, Slovakia.

Členem zakládajícího konsorcia není žádný subjekt z Česka, nicméně připojí se v pozdější fázi na základě sjednaných memorand o spolupráci.

Tisková zpráva EIT je zde, základní informace o EIT Culture & Creativity zde a leták k vítěznému projektu zde.

Více aktualit

Sociální a humanitní vědy a interdisciplinarita v Horizontu Evropa

19.07.2022

Irské instituce Enterprise Ireland a Irish Universities Association vydaly velmi zajímavý dokument o zapojení sociálních a humanitních věd do programu Horizontu Evropa. Dokument shrnuje výsledky diskuze, která proběhla 25. května 2022 v Dublinu mezi účastníky...

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

12.07.2022

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH). Při...

Festival Nového evropského Bauhausu

06.06.2022

Ve dnech 9. – 12. června 2022 proběhne první ročník Festivalu Nového evropského Bauhausu. Některé akce se budou konat přímo v Bruselu, některé aktivity proběhnou online nebo na dalších místech v Evropě. Na festivalu se bude diskutovat o hodnotách a tématech Nového evropského...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky