Zpět

Španělský MSCA COFUND projekt hledá mezinárodní hodnotitele

03.11.2021

Španělský MSCA COFUND projekt UNA4CAREER hledá mezinárodní hodnotitele ve čtyřech vědních oblastech (sociální a humanitní vědy, experimentální vědy a zdraví). Jeho cílem je přilákat talentované postdotorandy z různých zemí na "Universidad Complutense de Madrid". Hodnotitelé budou na dálku hodnotit projektové návrhy vč. CV podle tří kritérií: excelence projektu, jeho dopad a kvalita implementace (předpokládaný termín: prosinec 2021 - březen 2022). Projektové návrhy budou v angličtině v max. rozsahu 13 stran. Experti obdrží odměnu ve výši 200 euro za každé jednotlivé hodnocení a 50 euro, pokud se budou účastnit případného ústního pohovoru (na dálku).

Pokud máte zájem se stát hodnotitelem, vyplňte prosím registrační formulář.

Více aktualit

Předběžný plán informačních akcí k MSCA v 1. pol. roku 2022

11.01.2022

V 1. pol. roku plánujeme uspořádat několik informačních dní a workshopů zaměřených na Akce Marie Skłodowska-Curie. březen Národní informační den k MSCA duben Informační den k MSCA Postdoctoral Fellowships květen...

MSCA Guidelines for the inclusion of researchers at risk

14.01.2022

Evropská komise zveřejnila nový dokument týkající se zapojení výzkumníků (v různých fázích kariéry), kteří čelí ohrožení života, svobody či výzkumné kariéry a těch, kdo jsou nuceni uprchnout nebo byli vysídleni kvůli takovým hrozbám, do Akcí Marie Skłodowska-Curie....

OP JAK bude podporovat žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA COFUND

14.01.2022

MŠMT na začátku ledna zveřejnilo předběžný harmonogram výzev Operačního programu Jan Amos Komenský na webových stránkách OP JAK. V prioritě 1 Výzkum a vývoj jsou relevantní dvě výzvy pro Akce Marie Skłodowska-Curie. Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků –...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky