Problematika GENDERu v různých oblastech Horizontu Evropa

Výzvy, které se týkají problematiky GENDERu, se objevují napříč programem Horizont Evropa.

Specifické financování lze nalézt:

 

Otevřené a nadcházející výzvy

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky