Národní informační centrum pro evropský výzkum

Předsednictví ČR v Radě EU

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme dne  1. července 2022. Předsednictví trvá půl roku. Přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě EU řídí předseda vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

České předsednictví 2022 je organizováno ve spolupráci se všemi resorty, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a jeho Stálým zastoupením při EU v Bruselu, a dalšími institucemi jak na národní, tak na evropské úrovni.

 Harmonogram předsednictví v Radě EU.png

 

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

Úřad vlády zřídil internetovou stránku českého předsednictví www.eu2022.cz

Twitter: @backstageCZPRES

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky