Expertní podpora orgánům státní správy

  • Poskytujeme expertní podporu orgánům státní správy, delegátům a zástupcům ČR v orgánech ERA.
  • Vytváříme odborné analytické zázemí pro strategické rozhodování orgánů státní správy ČR v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI – na vyžádání zpracováváme specifické analýzy, hodnotící, výhledové nebo návrhové studie pro tvůrce politiky VaVaI v ČR, delegáty programového výboru Horizont Evropa i zástupce ČR v dalších expertních pracovních skupinách EK.
  • Posilujeme informační zázemí MŠMT a dalších poskytovatelů ČR pro jejich informované a strategické rozhodování o prioritách českého VaVaI v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky