Národní informační centrum pro evropský výzkum

Příležitosti pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) jsou z pohledu Evropské komise velmi důležitými aktéry evropského průmyslového a inovačního ekosystému. Jejich růst a expanze významně přispívají ke konkurenceschopnosti EU z globálního hlediska. Jedním z cílů Rámcových programů je proto zvýšení podílu účasti a úspěšnosti MSP ve výzkumných a inovačních projektech. Z tohoto důvodu jsou součástí Horizontu Evropa nástroje specificky zaměřené na MSP, které je možné nalézt především v pilíři Inovativní Evropa. Podpora je nabízena nejen formou grantů a finančních nástrojů, ale i formou bezplatných služeb typu školení, koučingu, mentorigu, propojování s obchodními partnery či zákazníky (Business Acceleration Services EIC, programy EIT KICs).

Možnosti financování výzkumných a inovačních aktivit MSP z Rámcového programu jsou ale mnohem širší a neomezují se pouze na třetí pilíř. Lze je nalézt napříč všemi pilíři i ve všech evropských partnerstvích. Na podporu především MSP jsou zaměřeny i tzv. "kaskádové granty" - poskytování menších paušálních částek (typicky okolo 50 tisíc euro) prostřednictvím výzev vypisovaných realizovanými projekty v Klastrech pilíře dva.

 

Pro větší přehlednost v této sekci naleznete aktuální příležitosti pro financování aktivit MSP ze všech částí Horizontu Evropa.

 

Specifické služby pro malé a střední podniky jsou k dispozici rovněž na webu sítě Enterprise Europe Network.

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky