Zpět

Horizont Evropa: Rozpočet projektu

349 zhlédnutí

5

0

Vytvořili jsme pro Vás video k rozpočtu projektu v projektové žádosti. Video je využitelné pro nejčastější typy akcí (RIA, IA, a CSA) v programu Horizont Evropa. Sestavování rozpočtu v jiných typech akcí se může lišit.

Kontakt pro Vaše dotazy a podněty: finance@tc.cz

Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA 3 – Česká republika v evropském výzkumném prostoru 3 (LTI 18020) financovaného MŠMT z programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.

Další videa

Rámcový program Horizont Evropa

151 zhlédnutí

Video Vás seznámí se strukturou 9. rámcového programu EU pro podporu výzkumu a inovací Horizontu Evropa. Kontaktujte nás na: horizont@tc.cz Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA 3 – Česká republika v evropském výzkumném prostoru 3 (LTI 18020)...

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) - představení služeb

32 zhlédnutí

Webové stránky: https://www.horizontevropa.cz Twitter: https://twitter.com/h2020_czech​ Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA 3 – Česká republika v evropském výzkumném prostoru 3 (LTI 18020) financovaného MŠMT z programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM

Co je Horizon Dashboard? Údaje o výzkumu a inovacích v EU máte na dosah ruky

2131 zhlédnutí

Zjistěte, co je Horizon Dashboard a jak jej můžete použít! Sledujte Pierovu cestu od myšlenky až k dobře prozkoumané tezi o čisté energii. Údaje o výzkumu a inovacích v EU máte na dosah ruky!   Navštivte Horizon Dashboard: https://europa.eu/!DF83FM

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky