Zpět

EK oznámila vítěze soutěže EUCYS 2020 – 2021

21.09.2021

Dne 19. září 2021 vyhlásila Evropská komise vítěze soutěže EU pro mladé vědce 2020–2021 (kvůli pandemii pokryl 32. ročník soutěže rok 2020 i rok 2021). Hlavní ceny byly uděleny šesti projektům z Bulharska, Německa, Irska, Španělska, Turecka a Ukrajiny. Vítězové obdrží 7 000 € za své projekty v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky (STEM) a v sociálních vědách. Druhá a třetí cena byla udělena projektům z Bulharska, Česka, Irska, Itálie, Polska, Slovenska, Švýcarska, Turecka, Běloruska a Kanady. Soutěž EU pro mladé vědce zřídila EK v r. 1989 s cílem podpořit spolupráci a výměnu mezi mladými vědci a dát jim příležitost, aby se nechali vést některými z nejvýznamnějších evropských výzkumných pracovníků (organizace soutěže je podpořena grantem z programu H2020). Snaží se také povzbudit mladé lidi ke studiu STEM a k vědecké kariéře. Letos se zúčastnilo 158 nadějných mladých vědců ve věku 14 až 20 let z 34 zemí. Studenti představili 114 různých projektů mezinárodní porotě složené z renomovaných vědců, které předsedal doktor Attila Borics z Maďarské akademie věd. Vítězové byli vyhlášeni během ceremoniálu na univerzitě v Salamance ve Španělsku po dvoudenní virtuální soutěži. Informace EK o EUCYS zde, videozáznam celé soutěže zde a seznam vítězných projektů zde.

Jednu ze čtyř 3. cen za r. 2021 získal Čech Michal Bravanský s projektem „Be Informed: a news agregator“ a zvláštní cenu „Professor Stefan Dodunekov“ 2021, kterou uděluje Bulharský národní seminář o teorii kódování, získal Čech Zdeněk Pezlar s projektem „Interesting uses of algebraic number theory“.

Více aktualit

Zpráva EK o zkušenostech s financováním projektu H2020 formou lump sum

15.10.2021

Evropská komise zveřejnila zprávu analyzující zkušenosti s pilotním programem financování projektu H2020 formou lump sum. Program byl zahájen již před třemi lety v roce 2018 a do současné doby bylo v rámci 16ti témat pracovního programu H2020 na roky...

ESFRI: zpráva z monitorování projektů

15.10.2021

Fórum ESFRI vydává zprávu shrnující celkové závěry a doporučení z monitorovacího cvičení projektů ESFRI z roku 2016 v rámci přípravy cestovní mapy ESFRI na rok 2021. Během procesu provedly pracovní skupiny ESFRI monitoring těchto projektů: ACTRIS, DANUBIUS-RI,...

Výsledky první uzávěrky EIC Accelerator v programu Horizont Evropa

14.10.2021

K dispozici jsou výsledky první uzávěrky programu EIC Accelerator pod Horizontem Evropa. Nově museli žadatelé úspěšně absolvovat tři kroky hodnocení a ke zpracování žádosti využít interaktivní AI platformu. Uzávěrka proběhla 16.6. a bylo do ní podáno celkově 801 projektových...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky