Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

25.09.2023

Příspěvek ze 17. května 2023 se zabýval strukturou tuzemských účastníků programu Horizont Evropa podle jejich právní formy k 26. dubnu 2023. Podívejme se nyní na vývoj zastoupení jednotlivých právních forem účastníků od roku 2015 do současnosti (do 19. června 2023). Zdrojem dat pro tento příspěvek jsou databáze grantových dohod a účastníků eCORDA k 22. srpnu 2022 (pro program Horizont 2020) a 19. červnu 2023 (pro program Horizont Evropa).

 

H2020_HE_ucasti_pravniforma__20220822_20230619.jpg

 

Z hlediska účasti ve sledovaném období rostlo zastoupení vysokých škol (z cca 32 na 39 %); zastoupení výzkumných organizací zůstávalo stabilní (mezi 22 a 25 %). Naopak zastoupení podniků pokleslo (z 31 na 25 %). Z hlediska koordinací projektů ve sledovaném období výrazně vzrostlo zastoupení vysokých škol – ty v období 2021–2022 koordinovaly tři pětiny všech tuzemských projektů v rámcových programech. 

H2020_HE_koordinace_pravniforma_20220822_20230619.jpg

 

Struktura tuzemské účasti podle čistého příspěvku EU je více rozkolísaná. Nicméně v souhrnu můžeme říci, že vysoké školy z řad tuzemských účastníků rámcových programů získávají stále větší podíl na čistém příspěvku EU (z 35 % v období 2015–2016 na 46 % v období 2021–2022). Naopak klesá zastoupení výzkumných organizací (z 29 % v období 2015–2016 na 21 % v období 2021–2022) a podniků (z 32 % v období 2015–2016 na 26 % v období 2021–2022). Zastoupení veřejného sektoru a ostatních organizací je dlouhodobě zanedbatelné.

 

H2020_HE_prispevekEU_pravniforma_20220822_20230619.jpg

 

Shrnutí: I přes kolísání údajů mezi jednotlivými roky (či mezi dvouletými obdobími), v globále můžeme říci, že se účast tuzemských vysokých škol v rámcových programech zvyšuje (a to jak z hlediska počtu účastí, výše nárokovaného příspěvku EU, počtu koordinovaných projektů, tak i z hlediska zastoupení vysokých škol mezi účastníky).

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 25. září 2023

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky