Zpět

Setkání NINET v Technologickém centru

19.05.2022

Soubory:

20220512_115118.jpg

20220519_220511.jpg

V květnu se sešli v Technologickém centru AV ČR členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů.

NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network), neformální sdružení českých regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktní organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO) poskytujících informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). Jedná se o současné i bývalé příjemce finančních prostředků MŠMT prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER–INFORM).

Jsme rádi, že po několika online setkáních se pod taktovkou NKO, kterou je Technologické centrum AV ČR, mohlo setkání konat prezenčně a účastnilo se jej více než 40 zástupců reprezentujících 12 kontaktních organizací. Pozornost byla věnována aktuálním tématům, jako jsou dopady války na Ukrajině, zapojení Spojeného království a Švýcarska do Horizontu Evropa, lump sum projekty, výzva Hop on, mobilita pracovníků či vznik asociace CZARMA. Prezentace z akce:

Rozcestník stále běžících projektů sítě NINET je možné nalézt na ninet.cz. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném podprogramu již nebudou vyhlašovány nové výzvy a většina běžících projektů se chýlí ke konci, bude tento rozcestník v budoucnu převeden pod portál horizontevropa.cz a transformován na Rozcestník projektové podpory HE na jednotlivých pracovištích.

Těšíme se na další setkání v prosinci 2022!

Více aktualit

Vyšlo ECHO 3-4/2022

29.06.2022

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým...

Návrh rozpočtu EK na rok 2023 – Horizont Evropa

01.07.2022

Evropská komise zveřejnila svůj návrh rozpočtu na rok 2023 a předložila jej k hlasování Evropskému parlamentu a Radě ministrů. Pro program Horizont Evropa navrhuje Komise na rok 2023 rozpočet ve výši 12,3 miliardy €, který bude doplněn z evropského plánu obnovy „Next...

Záznam z Infodne k výzvám v oblasti Bezpečnost - Klastr 3

30.06.2022

V úterý 28. čevna se uskutečnil Evropský infoden k výzvám r. 2022 v oblasti bezpečnosti, tj. v Klastru 3. Akci pořádala Evropská komise a nyní je k dispozici záznam na youtube. Účastníci byli seznámeni s pravidly účasti a s horizontálními aspekty projektů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky